Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności

Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców w Polsce to ponad 38,4 miliona kobiet i mężczyzn. Najwięcej osób mieści się między 30 a 40 rokiem życia, a najmniej jest tych po siedemdziesiątce. Analizując dane pod kątem liczności poszczególnych pokoleń (BB, X, Y, Z) otrzymujemy najwięcej Z-tów: 8,983 miliona i 23,4% ludności Polski. Drugie co do wielkości pokolenie to Y-ki z wynikiem 22,8%. O 57 tysięcy mniej mamy baby boomersów, którzy stanowią 22,7% naszej populacji. Pokolenie X stanowi tylko 20,5% naszej populacji. Najwięcej mamy w społeczeństwie przedstawicieli pokolenia Z i Y. Pokoleń zżytych z internetem. Pokoleń najbardziej aktywnych na platformach social mediowych. Coraz więcej osób używa serwisów społecznościowych od rana do nocy i liczba ta będzie rosła. Przyczyną jest zmiana pokoleniowa. Z internetu korzysta prawie 73% naszego społeczeństwa. Za kilka lat będzie to wynik rzędu 90-95%. To oznacza więcej kontentu, komentarzy, lajków i filmów na platformach społecznościowych. Przewidujemy wzrost rzędu 25%-30% w ciągu kilku lat!

Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców w Polsce na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła 38,422 milionów kobiet i mężczyzn. Docierając do dokładniejszych danych możemy przeanalizować liczby osób urodzonych w kolejnych latach. A stąd już blisko do zestawienia, ile aktualnie osób reprezentuje konkretne pokolenia. Pokolenia, których nazwy i definicje od wielu lat funkcjonują na rynku pracy, w socjologii, psychologii, edukacji i w innych obszarach codziennego życia. Pokolenia, które się zmieniają wraz z szybko rosnącym rozwojem cywilizacyjnym i postępem technologicznym. Kiedyś ludzkość potrzebowała setek lat aby wyznaczać nowe epoki. Obecnie wystarczy jedno pokolenie, czyli 20-25 lat aby mówić o zmianie zachowań czy trendów społeczno-kulturowych i zdefiniować kolejną nową generację.

Pokolenia polskiego społeczeństwa możemy rozróżnić na podstawie roku urodzenia. Najstarszych, którzy urodzili się w czasie II wojny światowej i wcześniej, można nazwać pokoleniem wojny czy międzywojnia. To osoby po 70 roku życia, które nie są już aktywne zawodowo. Kolejne pokolenie nazywane baby boomers (BB), to osoby urodzone po zakończeniu II wojny światowej. Definiuje się to pokolenie na lata 1946-1964. Kolejny szczyt to pokolenie X. Definiuje się je na lata 1965-1979. To osoby urodzone w latach wielkich przemian systemowych. Następne pokolenie to Y-ki. Pokolenie Y, zwane millenialsami, definiuje się zazwyczaj na osobach urodzonych w latach 1980-1995. Najmłodsze pokolenie, zwane pokoleniem Z (a czasami C, iGen albo XD ) “iGeneration” “digital natives”, “digital X”, czyli dzieci pokolenia X. To urodzeni po 1995 roku w czasach internetu, iPoda, iPada i iPhone’a. Dla nich świat wirtualny jest na równi z tym rzeczywistym – są cyfrowo uzależnieni i zawsze online.

Przyglądając się wykresowi struktury ludności wg roczników czy piramidzie wieku ludności widać wyraźnie, że najwięcej osób mieści się między 30 a 40 rokiem życia, a najmniej jest tych po siedemdziesiątce. Jeśli zestawimy te dane ze zdefiniowanymi pokoleniami to okaże się, że najliczniejszą grupą są Z-ty. W naszych rozważaniach za Z-ety wszystkie osoby urodzone po 1995 roku. Ich liczebność to 8,983 miliona i stanowi 23,4% ludności Polski. Drugie co do wielkości pokolenie to Y-ki z wynikiem 22,8%. O 57 tysięcy mniej mamy baby boomersów, którzy stanowią 22,7% naszej populacji. Co ciekawe, pokolenie X stanowi tylko 20,5% naszej populacji. Wniosek jest oczywisty – jakkolwiek byśmy nie definiowali rocznika dzielącego pokolenia Z i Y to obie te grupy razem stanowią najbardziej liczne pokolenie w Polsce. Pokolenie zżyte z internetem.

Zestawiając dane o liczebności pokoleń z dostępnymi danymi użytkowników największej platformy społecznościowej w Polsce, jaką jest Facebook (23 miliony użytkowników na początku 2018 roku), otrzymujemy wniosek: pokolenia Z i Y stanowią prawie 2/3 wszystkich użytkowników serwisu. W przypadku innych serwisów, takich jak Instagram, YouTube proporcje są podobne, zmienia się jedynie udział poszczególnych grup wiekowych z mocniejszym przesunięciem w stronę pokolenia Z. Najwięcej Z-tów korzysta z Instagrama i YouTuba. Jedynym wyjątkiem jest Twitter – w tym przypadku mamy przesunięcie w stronę pokolenia X. Bardzo młodzi internauci nie korzystają aktywnie z Twittera. 

Ponad 90% internautów w Polsce korzysta z social mediów a internautów wg. PBI w styczniu 2018 mieliśmy 28 milionów. Ich liczba będzie rosła w najbliższych latach, bo Z-ty bez sieci nie istnieją. Można założyć, że skoro teraz korzysta z sieci prawie 73% naszego społeczeństwa, to za kilka lat osiągniemy wynik Japonii, Holandii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii czy państw ze Skandynawii na poziomie 90-95%. A to oznacza jeszcze więcej kontentu, komentarzy, lajków i filmów na platformach społecznościowych. Mówimy tu o wzroście rzędu 25%-30% w ciągu kilku lat! 25% treści więcej to wyzwanie dla marek, które już dziś mają poważne problemy z zarządzaniem komunikacją w sieci. Potrzeba monitoringu treści będzie jeszcze większa, nie tylko za sprawą wzrostu bezwzględnej liczby materiałów ale też rosnącego znaczenia nowych formatów – obrazu i wideo. Szczególne znaczenie będzie miał oczywiście monitoring social mediów  i internetu. Negatywne opinie, wątpliwości, pytania o produkt, reklamacje, pochwały i gratulacje jeszcze częściej będą pojawiać się w komentarzach, we wpisach czy na filmikach. Tylko szybka reakcja na takie aktywności pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną, poszerzyć grono odbiorców i ambasadorów marki, dbać o dobry wizerunek marki oraz zapobiec mniejszym i większym kryzysom.

Pełny Raport Newspoint o pokoleniach w Polsce dostępny jest na: https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/

Newspoint sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi związane z badaniami mediów: monitoring internetu (media społecznościowe i serwisy internetowe - unikalne, 10-letnie archiwum danych), monitoring prasy, radia i telewizji, sprzedaż danych, pogłębione raporty i analizy medialne oraz usługi badawcze w oparciu o ilościową (CAWI) i jakościową analizę treści (FGI i IDI). Oferuje najwyższą jakość danych na polskim rynku, unikalne pokrycie języków zagranicznych (75 języków ze 170 krajów świata) i największy zakres monitorowania (ponad 10 tysięcy polskich i 150 tysięcy zagranicznych serwisów internetowych; 30 mln źródeł social media).

Robert Sadowski