Newspoint monitoruje media dla Biblioteki Narodowej

Newspoint monitoruje media dla Biblioteki Narodowej

Monitoring mediów Newspoint dostarcza Bibliotece Narodowej informacji dotyczących samej instytucji, jak i bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, informatologii czy programów i inicjatyw promujących czytelnictwo w prasie oraz mediach online. 

W Bibliotece Narodowej gromadzone i przechowywane są zbiory piśmiennictwa drukowanego, ale też zabytki piśmiennictwa polskiego i polskiej kultury czy publikacje polskich autorów przetłumaczone na języki obce i wydane za granicą. W 2021 roku liczba zbiorów przekroczyła 10 mln. Na koniec 2022 roku w Bibliotece Narodowej znajdowało się prawie 3,6 mln woluminów książek oraz prawie 1,3 woluminów czasopism. Zbiory Biblioteki przechowywane są w magazynach, które zajmują powierzchnię ok. 13 000 m².

Monitoring mediów Newspoint wspiera działania uzupełniania zbiorów i baz Biblioteki Narodowej. Ponadto, usługa obejmuje także monitoring wybranych działań placówek bibliotecznych, polityki gromadzenia zbiorów, a także prawa autorskiego.

Wśród istotnych aspektów należy wymienić zakres świadczonej usługi i jej odpowiednie dopasowanie do nietypowego klienta: 

  • Dobór odpowiednich haseł kluczowych, dopasowanych do obszaru działalności biblioteki. Prowadzony monitoring obejmuje ponad 150 zagadnień, w ramach których dobrane zostały słowa kluczowe. 
  • Niezbędne było wprowadzenie licznych ograniczeń i zawężeń, w taki sposób, aby selekcjonować wyłącznie najważniejsze publikacje, ponieważ przy tak dużej liczbie haseł, liczba generowanych nowych publikacji, szczególnie wpisów online, kilkukrotnie przewyższa możliwości codziennej analizy publikacji. 
  • Automatyczna selekcja jest wspomagana pracą analityków, aby świadczyć usługę maksymalnie dopasowaną do klienta. Niezbędna jest wtedy bieżąca współpraca z klientem oraz ciągłość kontaktu. Z tego względu w Newspoint do klientów przypisywani są dedykowani opiekunowie, którzy dbają o ich zadowolenie z usługi.

Główne cele Biblioteki Narodowej przy korzystaniu z monitoringu mediów Newspoint:

  • Monitoring publikacji i opinii o Bibliotece Narodowej i jej podjednostkach.
  • Obserwacja życia literackiego polskich twórców.
  • Analiza popularności polskich twórców oraz opinii o ich twórczości.
  • Monitoring trendów wydawniczych.
  • Monitoring zmian prawnych w obszarze prawa autorskiego z zakresu literatury.
  • Śledzenie relacji społeczeństwa z czytelnictwem.
  • Bieżący monitoring działań podejmowanych w ramach aktywności placówek bibliotecznych.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Newspoint sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi związane z badaniami mediów: monitoring internetu (media społecznościowe i serwisy internetowe - unikalne, ponad 10-letnie archiwum danych), monitoring prasy, radia i telewizji, sprzedaż danych, pogłębione raporty i analizy medialne oraz usługi badawcze w oparciu o ilościową (CAWI) i jakościową analizę treści (FGI i IDI). Oferuje najwyższą jakość danych na polskim rynku, unikalne pokrycie języków zagranicznych (75 języków ze 170 krajów świata) i największy zakres monitorowania (ponad 15 tysięcy polskich i 150 tysięcy zagranicznych serwisów internetowych; 50 mln źródeł social media).

Robert Sadowski